^Az oldal tetejére

Dolgozóink

Óvodapedagógusok:

A pedagógusok közül valamennyien főiskolai végzettséggel rendelkeznek.

Andó-Tóth Beáta Szőlő csoport

Bánhegyiné Molnár Andrea Mária

Búza csoport
Börcsökné Kis-Kotor Zsófia

Búza csoport

Decsiné Pap Ildikó Szív csoport
Földi Péter Forrás csoport
Kolláth Ágnes

Forrás csoport

Puss Józsefné (óvodavezető) Szőlő csoport
 Schifferer Anna Szív csoport

 

Óvodapedagógusok munkáját segítő dolgozók:

Az óvodapedagógusok munkáját segítő dolgozók közül mindenki rendelkezik a munkakörének megfelelő végzettséggel

 

Bíróné Puskás Erzsébet dajka
Csajbókné Szabó Judit

dajka

Helmick Katalin
dajka
Nagyné Varga Mónika
dajka
 Nagy Edit konyha

 

 

Pedagógusok

A pedagógusok közül 18 fő egyetemi, 8 fő főiskolai (a fő tantárgyaknak megfelelő) végzettséggel rendelkezik.

Szakvizsgázott pedagógusok száma 4 fő, minősítő eljárásban részt vettek száma 5 fő.

 

osztály 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hajna Ákos földrajz x x
Csák Emese kémia x x x x
Piszman Ditta magyar x
1.o osztályfőnök ének-zene x
környezetismeret x
rajz x
Gajdos Judit matematika x x
testnevelés x
életvitel x x
Bertáné Dakos Erzsébet magyar x
2.o. osztályfőnök környezetismeret x
rajz x
testven.(népt) x x
hittan x
Tóth Tímea matematika x
ének x
testnevelés x
hittan x
Ulbertné Czinege Márta magyar x
3.o osztályfőnök környezetismeret x
rajz x
Halmyné Ollé Katalin matematika x
testnevelés x
életvitel x
Vargáné Németh Mária magyar x
4.o osztályfőnök környezetismeret x
testnevelés x
életvitel x
Szalai Kornélné biológia x x x x x
5.o osztályfőnök földrajz x x
természetismeret x x
életvitel x
Németh Judit testnevelés
6.o osztályfőnök matematika x x x x
életvitel x
Veressné Pamuk Ágnes angol H x x x x
7.o osztályfőnök angol K x x
életvitel x
Vigh Zoltán testnevelés x x x x
8.o osztályfőnök életvitel
Tóth Attila informatika x x x x x x
9.o osztályfőnök történelem x
Márkus Henriett Anna matematika x x x x
10. osztályfőnök
Mona Tamásné magyar x x x x
11.o osztályfőnök tánc és dráma x x
Komondy Zsuzsanna német H x x x
12. o osztályfőnök német K x x
életvitel x
Ujhelyi Éva angol H x x x x x
angol K x x
(Péteri Annamária) Illési Luca
magyar x x x x
tánc és dráma x
Tóth Györgyi hittan x x x x x x x x x
Kőszeghyné Szénási Ágnes német H x x x x x
német K x x
Czakó Bence testnevelés x x x x
hittan x
Nagy Áron fizika x x x x x
Horváthné Diósi Viktória történelem x x x x x x x
Kubinyi Katalin
rajz x x x x x x x x x
mozgókép és méd. x
Tankovits Ádám ének x x x x x x x x

 

A pedagógusok munkáját segítő dolgozók:

A dolgozók közül 1 fő felsőfokú, 5 fő középfokú végzettséggel rendelkezik.

iskolatitkár Őri Imre
gazdasági vezető Petényi-Kassay Zsuzsanna
rendszergazda  Imre Dávid
könyvtáros Lukács Márta Mónika
karbantartó Lovay György
portás, konyhás
Földvári Tamásné
portás Gugyerás László
konyhás Jenei Csabáné
Copyright © 2016. Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium