Dolgozóink

 

Óvodapedagógusok:

Az óvodapedagógusok közül valamennyien főiskolai végzettséggel rendelkeznek. 

Pedagógus neve csoportja
Börcsökné Kis-Kotor Zsófia Búza csoport 
Gallai Orsolya Búza csoport
Földi Péter Forrás csoport
Lukács-Kis Anna Klára Forrás csoport
Schifferer Anna Szív csoport
Szív csoport
Andó-Tóth Beáta  Szőlő csoport
 Zöldné Waigand Orsolya Szőlő csoport

Óvodapedagógusok munkáját segítő dolgozók:

Az óvodapedagógusok munkáját segítő dolgozók közül mindenki rendelkezik a munkakörének megfelelő végzettséggel.

dolgozó neve munkaköre
Bíróné Puskás Erzsébet dajka
Csajbókné Szabó Judit dajka
Helmick Katalin dajka
Nagyné Varga Mónika dajka
Nagy Edit
konyha

Pedagógusok

A pedagógusok közül 19 fő egyetemi, 8 fő főiskolai (a fő tantárgyaknak megfelelő) végzettséggel rendelkezik. A szakvizsgázott pedagógusok száma 5 fő, mesterpedagógus 1 fő, minősítő eljárásban (Ped.II.) részt vettek száma 7 fő.

 Pedagógus neve oktatott tantárgyak  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Atzbergher Erika matematika x x x x
Bertáné Dakos Erzsébet (1.of.) tanító, hittan, néptánc x
Boromissza Gáborné fizika x x x x x
Czakó Bence (6.of.) testnevelés x   x   x  
Csák Emese igh. kémia x x x x
Dudás Brigitta tanító
Hajna Ákos ig. földrajz, biológia, pénzügy x x x
Halmyné Ollé Katalin tanító  
Horváthné Diósi Viktória (9.of.) történelem  x x x x x x x
Komondy Zsuzsanna német  x x x x
Kőszeghyné Szénási Ágnes német  x  x x x x x x
Mona Tamásné (10.of.) magyar x x x x
Németh Judit (7. of.) matematika, testnevelés x x x x
Pálvölgyi Viktor tanító                        
Péterfia Áron angol x x x x x x x
Péteri Annamária magyar x x x x
Piszman Ditta (4.of.) tanító
Racskó Éva biológia, földrajz x x x x x x x
Tankovits Ádám (5.of.) ének x x x x x x x x
Szili András (plébános) hittan                       x
Tóth Attila (12. of.) informatika, történelem x x x x x x x
Tóth Györgyi (8.of.) hittan x x  x x x x x x x
Tóth Tímea tanító, hittan
Tóthné Báldi Éva angol         x
Tremmelné Hudik Katalin művészetek, rajz x x x x x x x x
Ulbertné Czinege Márta (2.of.) tanító
Vargáné Németh Mária (3.of.) tanító  x
Veressné Pamuk Ágnes angol   x x x x
Vigh Zoltán (11.of.) testnevelés  

A pedagógusok munkáját közvetlenül segítő szakemberek:

munkakör segítő neve
Iskolapszichológus Eleőd Krisztina
Szociális segítő Borbély-Atzél Sarolta


  

A pedagógusok munkáját segítő dolgozók:

A dolgozók közül 3 fő felsőfokú, 6 fő középfokú végzettséggel rendelkezik.

munkakör dolgozó neve
iskolatitkár Őri Imre
gazdasági vezető Petényi Zsuzsanna
rendszergazda  Imre Dávid
könyvtáros Lukács Márta Mónika
karbantartó
konyhai alkalmazott
Jenei Csabáné
portás Gergely-Kosza Attila
konyhai alkalmazott, portás Spuriga Sarolta
portás, ügyeletes takarító