Óvodapedagógusok:

A pedagógusok közül valamennyien főiskolai végzettséggel rendelkeznek. 

Börcsökné Kis-Kotor Zsófia Búza csoport 
Gallai Orsolya Búza csoport
Földi Péter Forrás csoport
Kolláth Ágnes Forrás csoport
 Decsiné Pap Ildikó Szív csoport
Schifferer Anna Szív csoport
Andó-Tóth Beáta  Szőlő csoport
Puss Józsefné (óvodavezető) Szőlő csoport

Óvodapedagógusok munkáját segítő dolgozók:

Az óvodapedagógusok munkáját segítő dolgozók közül mindenki rendelkezik a munkakörének megfelelő végzettséggel

Bíróné Puskás Erzsébet dajka
Csajbókné Szabó Judit dajka
Helmick Katalin dajka
Nagyné Varga Mónika dajka
Nagy Edit
konyha

Pedagógusok

A pedagógusok közül 19 fő egyetemi, 8 fő főiskolai (a fő tantárgyaknak megfelelő) végzettséggel rendelkezik.

Szakvizsgázott pedagógusok száma 4 fő, mesterpedagógus 1 fő, minősítő eljárásban részt vettek száma 5 fő.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Atzbergher Erika matematika x x x x
Bertáné Dakos Erzsébet (4.of.) tanító, hittan x x
Boromissza Gáborné fizika x x x x x
Czakó Bence (5.of.) testnevelés, hittan x x x x
Csák Emese igh. kémia x x x x
Dudás Brigitta (2.of.) tanító x
Gajdos Judit (3.of.) tanító x
Hajna Ákos ig. földrajz, biológia x x x
Halmyné Ollé Katalin (4.o.) tanító x x x
Horváthné Diósi Viktória (12.of.) történelem x x x x x x x
Komondy Zsuzsanna német  x x x x x x x
Kőszeghyné Szénási Ágnes német  x x x x x x x
Mona Tamásné (9.of.) magyar x x x x
Németh Judit (8. of.) matematika, testnevelés x x x x
Péterfia Áron angol x x x x x x x
Péteri Annamária magyar x x x x
Piszman Ditta (3.of.) tanító x
Racskó Éva biológia, földrajz x x x x x x x
Tankovits Ádám (6.of.) ének x x x x x x x x
Tóth Attila (11. of.) informatika, történelem x x x x x x x
Tóth Györgyi (7.of.) hittan x x x x x x x x x
Tóth Tímea (4.of.) tanító, hittan x x
Tremmelné Hudik Katalin művészetek, rajz x x x x x x x x
Ulbertné Czinege Márta (1.of.) tanító x
Vargáné Németh Mária (2.of.) tanító x
Veressné Pamuk Ágnes angol x x x x
Vigh Zoltán (10.of.) testnevelés x x x x

A pedagógusok munkáját közvetlenül segítő szakemberek:

Iskolapszichológus Komesz Rita
Szociális segítő Borbély-Atzél Sarolta


  

A pedagógusok munkáját segítő dolgozók:

A dolgozók közül 1 fő felsőfokú, 7 fő középfokú végzettséggel rendelkezik.

iskolatitkár Őri Imre
gazdasági vezető Petényi Zsuzsanna
rendszergazda  Imre Dávid
könyvtáros Lukács Márta Mónika
karbantartó Lovay György
konyhás
Jenei Csabáné
portás Gergely-Kosza Attila
konyhás Farkas Ferencné
portás Kis Péterné