Intézményünkről röviden

 

A Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Békásmegyer-Ófaluban nyugodt, családias környezetében található. Egységes szerkezetű képzést biztosítunk az óvodás kortól egészen az érettségi letételéig. Fenntartónk az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF).

A keresztény nevelés célkitűzése, hogy megteremtse a szeretet légkörét a közösségben, segítse a fiatalokat abban, hogy személyiségük kibontakozzék a nevelés és az oktatás szoros egységében. Mindez hatékonyan és hitelesen csak úgy történhet, ha az óvoda-iskola és a szülői ház a kölcsönös bizalom légkörében, folyamatosan együttműködik, mivel a szülő, a gyermek és a pedagógus egymásra utalt munka-társak.

Alapvetően a vallásukat gyakorló, katolikus családok gyermekeinek kívánunk megfelelő közeget biztosítani szellemi-lelki fejlődésükhöz, de örömmel fogadunk minden olyan gyermeket, akinek szülei elfogadják iskolánk világnézetét, valamint a keresztény szellemű nevelést gyermekük számára.

Intézményünk nevelőtestülete elsősorban katolikus elkötelezettségű, felkészült, jó szakemberekből áll, akikre az új módszerek iránti nyitottság jellemző.

Célunk hogy magas szakmai színvonal mellett biztosítsuk a gyermekek és fiatalok vallásos nevelését és ezen keresztül olyan embereket neveljünk, akik képesek a mai globalizálódó világban eligazodni, de az információáradatból igényesen, keresztény szellemiséggel szelektálnak.

Igyekszünk olyan légkört teremteni, amelyben a tanulóink otthon érzik magukat, és ebben a családias légkörben könnyebben teljesítik a szülők és a pedagógusok által megfogalmazott elvárásokat.

Az óvodánkban négy, vegyes életkorú csoportban folyik a gyermekek nevelése. Az iskolában – az épület sajátossága miatt - évfolyamonként egy, kis létszámú osztály található. A nyolc évfolyamos általános iskolai képzést négy évfolyamos, általános tantervű gimnáziumi képzés követi.

Az óvoda sajátosságai:

Az óvodánk nagy hangsúlyt fektetkünk a néphagyományok ápolására, a környezetvédelmi nevelésre. A nevelési év projektfeladatai az egyházi évre épülnek, az ünnepekhez kapcsolódó népszokások és kézművességek átszövik mindennapi tevékenységeinket is.

Az iskola tanulmányi sajátosságai:

Harmadik osztálytól tanítjuk az első idegen nyelvet.

Az 9. évfolyamtól kezdődően:

- Az első idegen nyelv oktatása emelt szinten (angol és német nyelv; heti 5 órában) történik. Célunk az előrehozott érettségire, illetve középfokú nyelvvizsgára való felkészítés.
- Az informatika oktatása emelt óraszámban (9-10 évf. heti két óra, 11. évf. heti 1 óra) valósul meg. Célunk a tanulóinkat felkészíteni a 10. évfolyam végére ECDL vizsgára, majd a 11. évfolyam végén az előrehozott érettségi vizsgára.
- Pénzügyi és gazdasági ismeretek tantárgyat oktatunk (9-10. évfolyamon),
Mozgókép és médiaismeret tantárgy kiemelten oktatjuk (11-12. évfolyamokon a művészetek tantárgycsoporton belül).
- A 9-11. évfolyamoknak saját szervezésű tanulmányi vizsgát tartunk, ahol az érettséginek megfelelő feladattípusokkal és vizsgahelyzetekkel kérjük számon diákjaink aktuális tudását. A 9. évfolyamon hittan, a 10. évfolyamon idegen nyelv, matematika, informatika, a 11. évfolyamon magyar nyelv és irodalom valamint történelem tantárgyakból vizsgáznak.

A Gimnáziumban igény esetén valamennyi tantárgyból tartunk emeltszintű érettségire való felkészítő órákat.

A tanórán kívüli foglalkozások között többek között kézműves, rajz, informatika, természettudományi szakkörök, sportkör és énekkar találhatók. Intézményünk helyet biztosít az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola néhány tanszakának. Ígydiákjainknak lehetősége van helyben furulya, hegedű, gitár, zongora valamint szolfézs tanulására is.