Az intézkedési terv módosítása

A diákokat érintő alábbi módosítások történtek az intézkedési tervben:

1. A felső tagozaton és a gimnáziumban valamennyi diák számára kötelező az arcot eltakaró maszk viselése az épültben tartózkodás teljes idejére, így a tanórák alatt is.

2. A délutáni többlet testnevelés órákat nem szervezzük meg. 

3. Csak az iskolai szakköröket tartjuk meg, a külső emberek által tartott szakkörök nem indulnak. (Sakk, agyag; futball) Ez a rendelkezés nem érinti a zeneiskolai órákat.

4. Valamennyi olyan programot töröltünk januárig a munkatervből, amelyek egy osztálynál nagyobb létszámú közösséget érintenének, vagy amelyeket külső helyszínen szerveznénk meg.

5. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. Betegség igazolására a szülői 10 nap nem használható fel!