^Az oldal tetejére

9. évfolyam - tájékoztató

Tájékoztató
a 2016-2017. tanévi középiskolai jelentkezésekhez

 

logo nevvelAlapvetően a vallásukat gyakorló, katolikus családok gyermekeinek kívánunk megfelelő közeget biztosítani szellemi-lelki fejlődékhöz, de örömmel fogadunk minden olyan gyermeket, akinek szülei elfogadják iskolánk világnézetét, valamint a keresztény szellemű nevelést gyermekük számára. Feladatunknak tekintjük, hogy tanítványaink keresztény értékrenddel és megfelelő alapműveltséggel rendelkezzenek.
A 2017-2018. tanévtől kezdődően több változás történik intézményünkben, melyek felmenő rendszerben kerülnek bevezetésre. A gimnáziumban angol és német nyelvet oktatunk, a haladó csoportoknak a következő tanévtől heti 5 órában, emelt szinten. Célunk az előrehozott érettségire, illetve egy középfokú nyelvvizsgára való felkészítés. A 9-11. évfolyamon az informatikát emelt óraszámban fogjuk tanítani. Szeretnénk tanulóinkat felkészíteni a 10. évfolyam végére ECDL vizsgára, majd a 11. évfolyam végén az előrehozott érettségi vizsgára. A 9-10. évfolyamokon bevezetésre kerül a Pénzügyi és gazdasági ismeretek tantárgy, amely a mindennapi életben való eligazodáshoz elengedhetetlen ismeretekkel gazdagítja a tanulókat. A 11-12. évfolyamokon a művészetek tantárgycsoporton belül Mozgókép és médiaismeret órákat fogunk tartani. Célunk, hogy a diákjaink ismerkedjenek meg a média világával, és annak értelmes, akár művészeti célú felhasználóivá váljanak.
A 9-11. évfolyamoknak saját szervezésű tanulmányi vizsgát tartunk, ahol az érettséginek megfelelő feladattípusokkal és vizsgahelyzetekkel kérjük számon diákjaink aktuális tudását. A 9. évfolyamon hittan, a 10. évfolyamon idegen nyelv, matematika, informatika, a 11. évfolyamon magyar nyelv és irodalom, valamint történelem tantárgyakból vizsgáznak.
Az általános felvételi eljárás keretében felvételi vizsgát tartunk. A felvételi rangsort a tanulmányi eredmények és a központi írásbeli vizsga eredményei alapján alakítjuk ki. A központi írásbeli vizsgára iskolánkban is lehet jelentkezni. A szóbeli vizsgák időszakában a hozzánk felvételiző diákokat és szüleiket beszélgetésre hívjuk, hogy megismerhessük a családjukat. A beszélgetések pontos időpontjait 2017. február elején tesszük közzé honlapunkon. Az iskolánkba felvételiző diákoktól – iskolánk világnézeti elkötelezettségére való tekintettel – plébánosi/lelkipásztori ajánlást kérünk!

 

A középiskolai felvételihez kapcsolódó fő adataink:
név: Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
cím: 1038 Budapest, Templom utca 5., tel/fax: 388-8130
OM azonosító: 034851
tanulmányi terület kódja: 0001
honlap: www.sztjozsef.net
fenntartó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF )

Copyright © 2016. Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium